Ontwikkelingen in het jeugdvoetbal

24 mei 2017 - Aangemaakt door René Bloemhard

geschreven door Henk ten Hove (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

De KNVB heeft vorig jaar een plan geschreven met de blik op de toekomst gericht. Hoe o.a. het jeugdvoetbal verder te ontwikkelen. Spelers beter te maken en op de langere termijn het voetbal op een hoger plan te krijgen.

Voor dit plan is er gekeken naar de ons omringende landen, zijn er diverse gesprekken gevoerd met het oog op het kind en de ontwikkeling van het kind. Daar zijn een aantal aanbevelingen uit gekomen. Eén van de aanbevelingen is om in de jongere leeftijdscategorieën op andere veldafmetingen te gaan spelen en ook in andere aantallen. Doelstelling is dat spelers meer balcontacten hebben en daardoor zich beter kunnen ontwikkelen. Deze wijzigingen worden de komende jaren stapsgewijs ingevoerd.

Een andere aanbeveling is om in niet alleen in oneven, maar ook in even jaar categorieën te gaan spelen. Nu kennen we alleen de oneven jaren zoals bijvoorbeeld J015, J013, J011 en J009. Daar wil de KNVB het komende seizoen ook de even jaargangen aan toe gaan voegen. Binnen Robur kennen we het afgelopen seizoen alleen de even jaargang J012. Spelers spelen dan tegen dezelfde leeftijdsgenoten, en niet tegen soms wel twee jaar ouder.

Vanuit Robur zijn we heel blij met deze ontwikkeling en hebben we besloten om ook in de lijn van de KNVB het volgende seizoen te gaan werken met  een J014, J012 en J010. Voor deze teams kunnen we in gaan schrijven op het niveau waarvan wij denken dat zij thuis horen. Het betreffen voorlopige inschrijvingen waar we met de KNVB over van gedachten kunnen wisselen en tevens rond de winterstop een verzoek tot herplaatsing in een zwaardere of lichtere klasse aan kunnen vragen. Voor de oneven jaargangen geldt deze vrije inschrijving niet voor de eerste teams en kan er alleen worden gepromoveerd of worden gedegradeerd.

Inmiddels hebben meerdere verenigingen in de regio Apeldoorn ook besloten om over te gaan tot de indeling in even jaargangen zodat we op die manier de reisafstanden kunnen beperken.

Wat betreft selectiebeleid zullen wij voor het komende seizoen de eerste teams in de categorieën J019, J017, J015, J013, J011 en de J009 selecteren op basis van kwaliteit. De overige teams zullen vervolgens worden ingedeeld op basis van de kwaliteit in de eigen leeftijdscategorie. Deze wijze van indelen wijkt niet veel af van hetgeen het afgelopen seizoen binnen de jongste jeugd heeft plaats gevonden, alleen komen ze nu te spelen tegen leeftijdsgenoten.

Zoals eerder aangegeven betreft het iets nieuws binnen de KNVB en staan zij ook open om samen met de clubs hier een invulling aan te geven. Mocht blijken dat op basis van de eerste indelingen het op bezwaren mocht stuiten vanuit Robur dan hebben we vanuit de KNVB altijd de mogelijkheid om ons standpunt te herzien.

Wij vonden dat we vanuit de jeugdafdeling deze toelichting moesten geven en enige duidelijkheid te verschaffen over onze zienswijze. Mede ook omdat de teamindelingen binnenkort op de site zullen worden gepresenteerd en indeling mede op basis hiervan plaats vindt. Dit zullen we ook ter sprake gaan brengen in de te organiseren startdag waarbij we dan ook de vragen die u heeft kunnen beantwoorden.

Mochten er toch op voorhand vragen zijn die niet kunnen wachten dan kan altijd via de betreffende coördinatoren of met ondergetekende contact worden opgenomen om nader uitleg te verkrijgen. 

 

 

Contact

Voetbal vereniging A.V. & C.V. Robur et Velocitas

Bezoek adres:
Anklaarseweg 330
7316 MK Apeldoorn

Post adres:
Postbus 699
7300 AR Apeldoorn

T:  055-5217192
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Businessclub Robur

Robur op social media